Toplotna črpalka: fizikalni principi delovanja
| Članek je bil prebran 1.584 krat.

Mnoge zanimajo osnovni fizikalni in mehanični principi, na podlagi katerih deluje toplotna črpalka. Po osnovnih zakonih termodinamike, potuje toplota po naravni poti v smeri proti nižjim temperaturam, tako kot se voda giblje po dolini navzdol. Če je hidravlična oz. vodna črpalka tista, ki obrne to naravno logiko in vodo pripelje iz nižjih v višje lega, je po analogi toplotna črpalka tista, ki toploto umeri nasproti njenemu naravnemu toku, ki se tako ne giblje več od toplega ozračja k mrzlemu temveč nasprotno od mrzlega k toplemu. Toplotna črpalka tako absorbira toploto iz mrzlih prostorov ter jo prenese v tople prostore, ki jih s tem dodatno ogreje. Toplota se v tem procesu nikjer ne shranjuje, temveč le pretaka v smer toplejših prostorov.

Toplotna črpalkaZa izvajanje tega procesa uporablja toplotna črpalka določno hladilno sredstvo, ki iz tekočega stanja najprej izpareva (tako imenovan izparilnik, pri čemer absorbira toploto, nato pa se kondenzira in tako oddaja toploto na drugem mestu (v tako imenovanem kondenzatorju). Hladilna tekočina po ceveh potuje iz izparilnika v kondenzator in tako omogoča prenos termalne toplote tudi na daljše poti. To je osnovni princip, na katerem deluje toplotna črpalka.

Toplotne črpalke so ločijo po tem, ali lahko opravljajo le eno funkcijo (običajno ogrevanje prostorov) ali pa lahko opravljajo tudi obratno funkcijo (hlajenje istih prostor). Če lahko toplotna črpalka opravlja obe funkciji govorimo o konvertibilni toplotni črpalki, ki omogoča potovanje hladilnega sredstva tudi v nasprotno smer ter s tem dosega obratne učinke. V tem primeru toplotna črpalka le zamenja funkciji kondenzatorja in izparilnika, tako da prvi postne drugi in obratno.

© 25. 07. 2021 - StanleyGarza.com. Oglaševanje.