Srce porodnega čudeža so babice
| Članek je bil prebran 1.001 krat.

Porod je čudežen in izjemen dogodek. Za mater je porod tudi ena izmed življenjsko najpomembnejših in najlepših izkušenj. Porodni čudež pa ne bi bil mogoče brez babic, ki predstavljajo najpomembnejšo pomoč, oporo in vez med materjo, ki rojeva in še nerojenim dojenčkom. Babicam je vsako leto posvečen tudi mednarodni dan babištva.

porodBabištvo ni povsem običajen poklic, gre namreč za zelo odgovorno in zahtevno delo. Kljub temu se za ta poklic pri nas odloči precej posameznikov, tako da v Sloveniji deluje preko 700 babic in babičarjev. Osrednji del tega poklica je pomagati ženski, da na svet spravi dojenčka. Vsako leto tako babice in babičarje pri nas pomagajo pri rojstvu več tisoč slovenskih dojenčkov, lani so tako pomagali kar 21.000 novorojenčkom. Za poklic se še vedno odloča več žensk, kakor moških, vse bolj pa postaja ta poklic zanimiv tudi za moški spol.

Babica ali babičar ima pri porodu osrednjo vlogo, saj je od nje/njega odvisno, kako poteka porod. Dobra babica ali babičar zna žensko pomiriti in jo pripraviti na vse faze poroda. Najbolj pomembno je, da je babica oziroma babičar v prvi vrsti človek, ki sočutno razume občutke, ki lahko preplavijo porodnice. Tako morajo ti posamezniki znati tolažiti, pomiriti,premagati strah, motivirati, itd. Na nek način so pomembna fizična in psihična pomoč pri porodu, marsikatera babica ali babičar tako deloma prevzema tudi vlogo doule. Od babice oziroma babičarja je odvisno, ali porodnica zaupa v osebje v bolnišnici in ali sprejme porod kot naraven proces (dokončanje nosečnosti) ali pa kot intenziven stres.

Ker se babištvo, tako kot preostala področja vednosti, ves čas razvija, so si za vizijo in cilj zastavili, da bi imela vsaka ženska v Sloveniji dostop do neprekinjene babiške oskrbe v nosečnosti, kvalitetno oporo in pomoč med porodom ter tudi v poporodnem obdobju. Pri nas so podatki zelo spodbudni, saj ima Slovenija eno izmed najnižjih stopenj, ko gre za umrljivost med novorojenčki, na svetu, za to pa so v veliki meri zaslužni ravno kakovostne babice in babičarji. Ti namreč poskrbijo za varno in zaupljivo porodno ter obporodno oskrbo in brez njih si številne porodnice svojega poroda sploh ne znajo predstavljati. Babice oz. babičarji morajo biti tudi zelo potrpežljivi in prilagodljivi, saj so si porodnice med sabo zelo različne, pod vplivom hormonov in adrenalina, ki se sprošča pri porodu, pa so pogoste tudi panične ali druge nepredvidljive reakcije.

V prihodnje bi si tako želeli, da bi babice nosečnice spremljale že med nosečnostjo, saj imajo vsa znanja, ki so za to potrebna, lažje pa bi nato nosečnice babice sprejele tudi, ko bi se začel porod. Kljub temu, da se stvari premikajo in da je v zadnjih letih oskrba žensk pri in ob porodu boljša, pa so porodnice marsikje še vedno omejene pri izbiri kraja ali načina poroda. V želji, da bi v prihodnje zmanjšali medikalizacijo poroda in kar čim večje število porodnic spodbudili k naravnemu porodu, se v ospredju vse bolj poudarja ravno vloga babice oziroma babičarja, ki predstavljajo srce poroda. Dobra porodna oskrba pomeni lepo porodno izkušnjo, to pa je najboljše poroštvo za dobre izide porodov. Ženskam in njihovim novorojenčkom je namreč najlepše v oskrbi usposobljene in tople babice.

© 06. 12. 2021 - StanleyGarza.com. Oglaševanje.