Vas Davča – kaj in kdaj jo obiskati?
| Članek je bil prebran 1.134 krat.

Vas Davča se nahaja v občini Železniki, v Gorenjski regiji. Leži na nadmorski višini 2.500 m in ima skupno okoli 260 prebivalcev. Gre za 24,5 km2 veliko naselje (po površini), kar pomeni, da je gostota prebivalcev 12 prebivalcev na km2.  Gre za razloženo naselje, ki ga sestavljajo pretežno samotne kmetije. Vas ima center, kjer se nahaja cerkev, šola, trgovina, gostišče in nekaj hiš, ostale hiše pa niso strnjene skupaj, ampak so raztresene po Škofjeloškem pogorju. Davča se nagaja ob istoimenskem potoku in velja za najbolj razpotegnjeno vas pri nas. Nekatere hiše so tako med sabo oddaljene tudi 10 km (zračna razdalja). Vas se nahaja na terenu iz nestabilnih skrilavcev, ki jih je preoblikoval potok. To ustvarja razgibano pokrajino, sestavljeno iz ozkih sotesk, vodnih skočnikov, slapov in pečin. Geološko gledano je hribovje izjemno pestro, saj je mogoče tod najti zelo raznoliko sestavo tal (dolomiti, karbonati, kremeni, roženc, itd.). Na eni strani je vesolje omejeno s Poreznom, na S s Selško Soro ter na J s slemenom. Potok Davča deli to področje na dve slemeni. Tod se nahaja tudi znano smučišče Črni vrh. Čeprav gre za sorazmerno majhno vasico, pa se deli na Zgornjo, Spodnjo, Leskovško in Osojno Davčo. Vas je z dolino postala povezana s prvo sodobno cesto leta 1962. Prebivalstvo tod se je ukvarjalo večinoma s pašništvom, gozdarstvom, pridelovanjem lanu, izdelovanjem lanenega platna, itd. Nekatere pozabljene obrti danes obujajo na lokalnih kulturnih prireditvah.

vas davčaPotok Davča izvira pod Konjskim vrhom (Porezen). Potok ima tri slapove, med katerimi je najlepši z imenom Pod kotlom. Potok je zelo hudourniški in pogosto povzroča tudi prenekatero naravno nesrečo (plazovi, povodenj, ipd.). To pomeni, da potok Davča pogosto povzroči tudi precej gmotne škode (na infrastrukture, na pobočjih, ipd.).

Prvič so se ljudje tod naselili v času Loške gospode. V 17. stoletju je vas dobila tudi samostojno županstvo.  V 19. stoletju (1878) je bila zgrajena cerkev Naše ljube gospe presvetega srca Jezusovega, v kateri je slika Šubica. V 20. stoletju pa je bila v vasi zgrajena tudi šola (leta 1954). Tod so med drugo svetovno vojno potekale tudi bitke med partizani in nemško vojsko. Davča ima velik pomen tudi iz vidika naroda, saj so bili v teh krajih sedežni raznih civilnih in vojaških oblasti, tod pa se je nahaja tudi tiskarna, v kateri so natisnili Zdravljico Franceta Prešerna. Na tem prostoru je v času vojne delovala tudi bolnica.

Danes je vas Davča znana kot dobro izhodišče za pohodnike, ki se odpravijo na Porezen. Nekateri pa Davčo obiščejo tudi zaradi zgoraj omenjenih Davških slapov. Priljubljen je tudi Dan teric (tretji vikend v avgustu na kmetiji Pri Vrhovcu), s katerim želijo ohraniti izročilo pridelovanje lanu in izdelovanje lanenega platna. Ta obrt je izginila zaradi prihoda poceni tekstila, obiskovalci pa se s postopkom izdelave domačega platna lahko seznanijo v središču vasi, kjer je etnografski muzej.

V vasi Davča nad Železniki se nahaja tudi pluviografska postaja, s katero se lahko meri višina zapadlih padavin. Vreme v tem kraju oziroma na tem področju je pomembno zlasti iz vidika pohodnikov in pa v primeru velikih povodenj, ki lahko ogrozijo lokalno prebivalstvo. Čeprav gre za majhno vasico, se torej naselje lahko pohvali z zelo razgibanim terenom, bogato zgodovino in zelo pestrim kulturnim izročilom. Zaradi vseh hitrih sprememb sodobnega časa, se vaščani in lokalno prebivalstvo nasploh zelo trudijo ohranjati tradicijo in dediščino, da je prihodnji rodovi ne bi prehitro pozabili. Dogodki, kot je Dan teric, je zato zelo velikega pomena za to vas.

Več o vasi Davča in vremenu tod, pa Preverite tukaj!

© 25. 02. 2021 - StanleyGarza.com. Oglaševanje.