Prekvalifikacija poklica - z novim poklicem do dela

Prekvalifikacija poklica je za marsikoga lahko pomembna karierna odločitev, s katero si na široko odpre vrata do novih poslovnih priložnosti. Nekateri so v tovrstno prekvalificiranje prisiljeni (tiste panoge, ki so v zatonu, npr. tekstilna, ipd.), spet drugi po več letih delovne dobe ugotovijo, da jih trenutno delovno mesto ne osrečuje in bi želeli pridobiti znanje za opravljanje poklica, ki jih veseli. Je že tako, da smo se vsi morali za izbiro šole in poklica odločati še v razmeroma mladih letih, pogosto pa nato šele v nekoliko bolj zrelih letih toliko spoznamo samega sebe, da zares vemo, kaj bi bil poklic, ki bi nas osrečeval. Prekvalifikacija poklica torej pomeni, da oseba pridobi dodatna znanja in veščine, s katerimi se povečajo možnosti za zaposlitev. Poleg obstoječe izobrazbe lahko torej posamezniki s prekvalifikacijo pridobijo nova znanja iz povsem drugih področij. Pri tem se ni mogoče prekvalificirati na univerzitetni ravni, ampak je pri pridobivanju novih veščin in znanja potrebno začeti povsem na začetku. Običajno je, da prekvalifikacija poklica poteka na srednješolskem poklicnem nivoju. Če osebo nato določena smer zelo veseli ali pa si želi svoje znanje še poglobiti, potem lahko šolanje v isti ravni nadaljuje na višje- ali visokošolski ravni.

zaposlen comS prekvalifikacijo do novih poslovnih priložnosti

Ne glede na to, ali se za prekvalifikacijo poklica odločimo zaradi tega, ker naša obstoječa izobrazba ne dopušča veliko zaposlitvenih možnosti ali pa zato, ker želimo spremeniti svojo karierni pot, v vsakem primeru je namen in cilj tega procesa pridobiti znanje, ki ga potrebujemo, da bi lahko opravljali novo zaposlitev. Pogosto se tako izkaže, da se iskalec zaposlitve, ki se odloči za prekvalificiranje poklica, lažje uveljavi na trgu dela in si hitreje poišče novo delo. Če posameznik uspešno zaključi prekvalifikacijo, si s tem pridobi NPK oziroma Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Nekateri z izobraževanjem na tej ravno zaključijo, drugi pa se odločijo, da bojo nadaljevali na višješolski ali visokošolski ravni. Mnogi ljudje se za prekvalificiranje odločijo tudi zato, ker se želijo po zaključenem prekvalificiranju samozaposliti in za to potrebujejo znanje oziroma veščine.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

NPK oziroma Nacionalna poklicna kvalifikacija zainteresiranim nudi kar 259 različnih programov, med katerimi lahko izbirajo. Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri tovrstnih programih vselej za neformalne oblike izobraževanja. Posamezniki pa morajo za pristop k njim vendarle izpolniti nekatere vstopne pogoje samih programov. Brez tega namreč ni mogoče pridobiti veljavnega certifikata, ki je dokazilo, da oseba neko znanje ima oziroma, da obvlada določene kompetence, veščine. Da torej posameznik lahko pristopi h kateremu izmed veljavnih programov za prekvalifikacijo poklica, mora imeti končano osnovnošolsko izobrazbo, star mora biti vsaj 23 let in imeti 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali leto izkušenj za delo na področju socialne oskrbe (oseb s posebnimi potrebami, invalidi, starejšimi). Programe nacionalne poklicne kvalifikacije in izvajalce pod eno streho vodi Državni izpitni center. Programi so pripravljeni tako, da vključeni posamezniki pridobijo kar čim več praktičnega znanja ter veščin, ki so nujne za opravljanje določenega dela. V preteklosti se ljudje za prekvalifikacije niso odločali tako pogosto kakor v današnjem času, saj prekvalifikacija poklica danes pogosto pomeni dobre možnosti za zaposlitev. Tako naj bi se po uspešno zaključenem programu, ki je pod okriljem Nacionalne poklicne kvalifikacije, zaposlilo kar 70 % odraslih.

Preberite tudi: Nasveti za varno uporabo spletne banke!

© 19. 04. 2021 - StanleyGarza.com. Oglaševanje.